about

Harris Lambrakis Quartet Athens, Greece

Harris Lambrakis Quartet formed in 2006 and is based in Athens, Greece. It is consisted by Nikos Sidirokastritis, Dimitris Theocharis, Dimitris Tsekouras and Harris Lambrakis.

contact / help

Contact Harris Lambrakis Quartet

Streaming and
Download help

Report this account